תחילת לימודים גמישה: סמסטר חורף או אביב
בניית המערכת גמישה (אין חובת קורסי קדם)
מלגת נשיא הטכניון ללא מחויבות ללמד בבתי ספר בסיום התוכנית

הוראה בחטיבות ביניים ובתיכונים
הדרכה במוזיאונים ותכנית העשרה לילדים
הוראה במכללות
פיתוח תכניות לימודים
תפקידי הדרכה ופיתוח חומרי למידה בחברות עסקיות
השתלבות בפרויקטים חינוכיים בתוך ומחוץ למערכת החינוך

בוגרי טכניון בממוצע 70 ומעלה ובוגרי אוניברסיטה מצטיינים בתחומי ההנדסה מדעים ומתמטיקה, מקבלים מלגת נשיא הטכניון המהווה פטור משכ"ל במשך 4 סמסטרים

בוגרי טכניון בממוצע 80 ומעלה
בוגרי אוניברסיטה מצטיינים בתחומי ההנדסה, מדעים ומתמטיקה

מקבלים מלגת נשיא הטכניון המהווה פטור משכ"ל במשך 6 סמסטרים
תואר מגיסטר MSc להוראת המדעים והטכנולוגיה
אפשרות למסלול מחקרי