הרשמה ליום הפתוח לתלמידי המגזר הערבי

הרישום לאירוע הסתיים. לפרטים נוספים יש לפנות בדוא"ל ל: Mina@technion.ac.il

 

-------------------------------------------