למה ללמוד פיזיקה בטכניון?

מאז ומתמיד, הרעיונות בפיזיקה הביאו למהפכות מחשבתיות וטכנולוגיות. זהו הקו המנחה את החינוך בפקולטה לפיזיקה בטכניון, אשר מכוון להבנת חוקי הטבע תוך מחשבה יצירתית וחדשנות.

כחלק מלימודיהם לתואר גבוה, הסטודנטים נחשפים לחזית המחקר המדעי במגוון שטחים וברמות הגבוהות ביותר. ואכן בוגרי הפקולטה משתלבים בעמדות מנהיגות במחקר ובפיתוח בתעשיות עתירות הידע וכאנשי סגל אקדמי בארץ ובעולם.

מה מהלך הלימודים בפקולטה לפיזיקה?

מסלול הלימודים העיקרי הוא פיזיקה תלת-שנתי. מסלול זה מעניק לסטודנטים מבט כללי ועמוק על תאוריות פיזיקליות ותורת המחשבה הפיזיקלית, כולל מחשבה מופשטת. המסלול התלת-שנתי מביא בזמן הקצר ביותר האפשרי את הסטודנטים לתחילת מחקר, בתואר שני או בתעשייה.

מה עושים עם תואר ראשון בפיסיקה?

בפני בוגרי המסלול לפיזיקה, בכל התארים, פתוחות אפשרויות תעסוקה במחקר ובפיתוח בתעשיות עתירות מדע, במוסדות מחקר ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. בוגרי פיזיקה בטכניון תופסים כיום עמדות בכירות בכל המגזרים הנ"ל.

על תכנית למצוינים כבר שמעתם?

בנוסף לתכנית הרגילה מציעה הפקולטה לפיזיקה מסלול מיוחד לסטודנטים מצטיינים. לתכנית יתקבלו כ-5 סטודנטים בכל שנה.. בוגרי התכנית יתקבלו אוטומטית לתואר שני ובמקרים מסוימים אף יוכלו להשתלב במסלול ישיר לדוקטורט מיד לאחר התואר הראשון.

עוד דברים שכדאי לדעת על הפקולטה לפיזיקה

מה מהלך הלימודים בפקולטה לפיזיקה?

מסלול הלימודים העיקרי הוא פיזיקה תלת-שנתי. מסלול זה מעניק לסטודנטים מבט כללי ועמוק על תאוריות פיזיקליות מעבדת מחקר בפקולטה לפיזיקהותורת המחשבה הפיזיקלית, כולל מחשבה מופשטת. בשנה האחרונה יש דגש על שאלות פתוחות בפיזיקה ועל מחקר מדעי מתקדם שהוא לאו דווקא שימושי. הבוגרים יוצאים כאשר הם מצוידים היטב להמשיך מחקר בכיוונים רבים ורחבים בתחומי הפיזיקה ותחומים קרובים. במיוחד מתאימה התכנית לממשיכים ללימודים לתואר שני ולדוקטורט, אך גם לממשיכים לתעשייה (ויש רבים כאלה). בטכנולוגיה עילית או אחרת, מסיימים את התכנית עם ידע עמוק וחשיבה ביקורתית. המסלול התלת-שנתי מביא בזמן הקצר ביותר האפשרי את הסטודנטים לתחילת מחקר, בתואר שני או בתעשייה.

מהם לימודי הבסיס?

בתחילה נלמדים מקצועות יסוד הכלל טכניונים. לאחר מכן נלמדים קורסים בתחומים הבאים: פיזיקה קוונטית | פיזיקה אטומית וגרעינית | פיזיקת המצב המוצק | אסטרופיזיקה ועוד. במקביל ללימודים התיאורטיים, הסטודנטים משתלמים במעבדות פיזיקה שמטרתן ללמד טכניקות עבודה מתקדמות ומדויקות, שיטות מדידה חדישות וחקירה ניסויית של תופעות פיזיקליות.

בסוף שנה שנייה, הסטודנטים יכולים להירשם למסלול פיזיקה ארבע-שנתי. המסלול הארבע-שנתי מיועד לסטודנטים המעוניינים באופטיקה שימושית ואופטואלקטרוניקה ויש בכוונתם להשתלב בתעשיות מדע של אופטיקה מתקדמת ומחקר ופיתוח באופטיקה. במסלול זה גם לומדים סל מקצועות הנדסה.

מה עושים עם תואר ראשון בפיסיקה?

בפני בוגרי המסלול לפיזיקה, בכל התארים, פתוחות אפשרויות תעסוקה במחקר ובפיתוח בתעשיות עתירות מדע, במוסדות מחקר ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. בוגרי פיזיקה בטכניון תופסים כיום עמדות בכירות בכל המגזרים הנ"ל. בשנים האחרונות מקצות התעשיות עתירות המדע בישראל חלק ניכר ממשאביהן למחקר ולפיתוח, ולפיכך גוברת הדרישה לבוגרי פיזיקה בכל התארים.

לבוגרי התואר הראשון בעלי ציונים גבוהים, ואשר עומדים בראיון קבלה מומלץ להמשיך למחקר לתואר שני ולדוקטורט. בזמן לימודי התואר השני והדוקטורט הסטודנט זכאי למלגה ולפטור משכר לימוד.

על תכנית למצוינים כבר שמעתם?

בנוסף לתכנית הרגילה מציעה הפקולטה לפיזיקה מסלול מיוחד לסטודנטים מצטיינים. לתכנית יתקבלו כ-5 דוקטורנטית במעבדת המחקר שלה בפקולטה לפיזיקהסטודנטים בכל שנה. סטודנטים בתכנית ייהנו מליווי צמוד של חבר סגל וישולבו במחקר כבר בתואר ראשון. בנוסף הם יזכו לתכנית העשרה ייחודית. בוגרי התכנית יתקבלו אוטומטית לתואר שני ובמקרים מסוימים אף יוכלו להשתלב במסלול ישיר לדוקטורט מיד לאחר התואר הראשון.