למה ללמוד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

אנו מודים לך על התענינותך בלימודים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הינה מסגרת ייחודית המשלבת הכשרה מקצועית של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכנני ערים ואזורים ומעצבים תעשייתיים עם מחקר מתקדם והכשרה של חוקרים בתחומים אלה. כיום נלמדים בפקולטה המקצועות הבאים: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - בלימודי תואר ראשון (הסמכה); ארכיטקטורה ובינוי ערים, תכנון ערים ואזורים ועיצוב תעשייתי - בלימודי תארים מתקדמים (מוסמכים).

 

הסטודנטים המתקבלים ללימודים בפקולטה הינם בעלי נתוני הקבלה מהגבוהים בארץ. אנו שמים לנו ליעד להכשיר אנשי מקצוע, שבצד היותם בעלי כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יהיו גם בעלי מודעות גבוהה לערכי התרבות, הסביבה ולצורכי החברה...

דברים נוספים שכדאי לדעת על הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה

המרכז למחקר ולפיתוח בארכיטקטורה נוסד בשנות השמונים וגדל בהתמדה. נושאי המחקר בו מגוונים: אנרגיה בבניינים (כולל תאורה), דיור, היבטים חברתיים, מורפולוגיה, עיצוב עירוני, תיאוריה ובקורת בארכיטקטורה, ונושאים הקשורים בתכנון דיגיטאלי. הנושאים העיקריים שמומנו על-ידי משרדי הממשלה היו פיתוח של קוד אנרגטי לישראל, עקרונות תכנון ברמה עירונית, כולל פיתוח הנחיות לזכויות שמש. המרכז נותן חסות למחקרים של חברי סגל וחברי סגל נלווים וסטודנטים לתארים גבוהים.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מרכז המחקר למורשת הארכיטקטורה בישראל

המרכז לחקר העיר והאזור, שהיה ראשון מסוגו בישראל, הוקם בטכניון בשנת 1969 על-ידי פרופ' משה היל ז"ל. מאז 1989 המרכז זוכה לתמיכתה הנדיבה של משפחת פיליפ ואתל קלצניק. מרכז המחקר שוכן בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וקשור הדוקות במסלול לתכנון ערים ואזורים שבפקולטה. הוא משתף פעולה עם מוסדות מחקר אחרים בטכניון ועם עמיתים-חוקרים בטכניון ובישראל בכללה.
תחומי מחקר ופרסום

תכנון ותכניות לרמותיהן: רמה לאומית, אזורית ומקומית
דיור, בנייה והתחדשות עירונית
מדיניות קרקעית ופיתוח נדל"ן
פיתוח כלכלי ודינמיקה מרחבית
שימושי קרקע ותחבורה
משאבי טבע, איכות הסביבה והנוף
היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בתכנון
תכנון בסקטור הערבי

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

החממה החברתית טכניון

החממה החברתית הוקמה בטכניון בשנת 2011 ביוזמת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ובתמיכת המועצה להשכלה גבוהה, במטרה לקדם שותפויות אקדמיה-קהילה. פעילות החממה מעשירה את האקדמיה בקולות חדשים ובידע מקומי, שבדרך כלל לא באים לידי ביטוי בתוך "מגדל השן". היא עולה בקנה אחד עם תהליכים המתרחשים בעולם ובישראל, הבאים לידי ביטוי בזירה האקדמית ונוגעים בשאלות יסוד של יצירה וייצור ידע, דרכי הוראה ולמידה ומקומה של האקדמיה בחברה.

מטרות החממה:

להוביל את תחום המחויבות והמעורבות החברתית בטכניון, באמצעות תמיכה, ליווי, יעוץ ועידוד חברי סגל ומורים, סטודנטים וחוקרים לשילוב מרכיבים חברתיים בהוראה ובמחקר.
להגביר את המחויבות החברתית של דור העתיד של מהנדסים, מתכננים, אדריכלים ומדענים.
להרחיב ידע מבוסס קהילה באמצעות הוראה ומחקר עם קהילות מגוונות.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מחקר בפקולטה

פעילויות המחקר ממלאות תפקיד מרכזי בחייהם של חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה.

המחקר, תחומית ורב תחומית, מתבצעת על ידי חברי סגל בודדים ותלמידיהם ועל ידי קבוצות מאורגנות בתור מרכזים ומעבדות. חלק מהמרכזים משתפים חברים מפקולטות אחרות בטכניון ומאוניברסיטאות אחרות. פעילות המחקר ממומנת על ידי תרומות מארגונים ישראלים ובינלאומיים שונים. מקורות המימון המובילים הינם - הקרן הלאומית למדע, הנציבות האירופית, כולל המועצה האירופית למחקר, הקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ופיתוח מדעי (GIF), ומענקים מהקרנות המשותפות בשם סקסוניה התחתונה והטכניון. תוצאות פעילות המחקר מתפרסמים בכתבי עת מדעיים, בינלאומיים, ספרים, דוחות מחקר ועבודות מזדמנות שפורסמו על ידי המרכזים והמעבדות.